Forretningsbetingelser

1 VILKÅR OG BETINGELSER

1.1 Din brug af denne hjemmeside www.rentdesk.dk og app.rentdesk.dk (“Hjemmesiden”) samt tjenesterne knyttet hertil (”Tjenesterne”) er underlagt vores vilkår og betingelser (”Vilkår”). Ved at gå ind på Hjemmesiden og gøre brug af Tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Vilkår.

1.2 Disse Vilkår omfatter også alle regelsæt, politikker og retningslinjer, der henvises til i dette dokument, eller som vi på anden vis publicerer på Hjemmesiden, herunder:

 • Vores persondatapolitik (“Privacy Policy”), der kan findes på www.rentdesk.dk/persondatapolitik.
 • Vores cookiepolitik (”Cookiepolitik”), der kan findes på www.rentdesk.dk/cookies.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Privacy Policy / Cookiepolitik og disse Vilkår, vil disse Vilkår have forrang.

1.4 Det er ikke alle Vilkår, som du er underlagt ved din brug af Hjemmesiden og Tjenesterne. Er du en virksomhed, der udlejer eller administrerer ejendomme ved brug af Hjemmesiden og Tjenesterne, er du bundet af Vilkårenes punkt 1, 2, 3, 4 og 6. Er du en privat udlejer eller privat fremlejer af ejendomme eller et specifikt lejemål er du bundet af Vilkårenes punkt 1, 2, 3, 5 og 6.

2 UDBYDER

2.1 Udbyder er:
Rentdesk ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
Danmark
T: +45 71 74 74 23
E: support@rentdesk.dk
W: www.rentdesk.dk
CVR: 39951924
(”Rentdesk”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)

3 DEFINITIONER

3.1 Ved ”Bidrag” forstås alt materiale, information, anmeldelser, artikelomtale eller anden form for kommunikation, som du som Registreret Bruger opretter på Hjemmesiden.

3.2 Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art, uanset om disse oplysninger er dokumenteret, bortset fra oplysninger, der er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af disse Vilkår.

3.3 Ved “Vilkår” forstås nærværende Vilkår, Cookiepolitik og Privacy Policy samt alle regelsæt, politikker og retningslinjer, der henvises til i dette dokument, eller som vi på anden vis publicerer på Hjemmesiden.

3.4 Ved “Normal Åbningstid” forstås mandag til torsdag kl. 10-16 og fre-dag kl. 10-15, dog undtaget eventuelle helligdage.

3.5 Ved “Parterne” forstås dig og Rentdesk (eller enkeltvis en “Part”).

3.6 Ved ”Tjenesterne” forstås de ydelser, som vi stiller til rådighed på vores platform på Hjemmesiden: 1) udarbejdelse af digitale lejekontrakter, 2) afsendelse og underskrift af lejekontrakt, 3) opbevaring af lejekontrakterne, 4) screening af lejeansøgere, 5) flyttesyn samt andre digitale tjenester forbundet med den daglig drift af ejendomsadministration.

3.7 Ved “Varemærker” forstås alle varemærker ejet af eller stillet til rådighed af Rentdesk, såsom, men ikke begrænset til, navnet “Rentdesk” enten anvendt alene eller i forbindelse med andre navne som et brand, varemærke, navn, firmanavn, domænenavn eller på enhver anden måde anvendt som en identificerende karakteristik af Rentdesks virksomhed.

4 VILKÅR FOR VIRKSOMHEDER

4.1 TJENESTERNE PÅ HJEMMESIDEN

4.1.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Hjemmesiden skal du oprette en konto og registrere dig som bruger (herefter “Registreret Bruger”).

4.1.2 Det er kun tilladt at oprette én konto pr. virksomhed på Hjemmesiden, men det er muligt at oprette flere brugeradgange til én konto. Personen, der opretter kontoen, og personer, der har fået tildelt brugeradgange til denne konto, betegnes i det følgende som ”Registreret Bruger”.

4.1.3 For at blive Registreret Bruger skal du angive en adgangskode. Du vælger selv din adgangskode, som skal benyttes sammen med dit brugernavn, når du logger på Hjemmesiden. Adgangskoden er personlig, fortrolig og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at adgangskoden ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at adgangskoden er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi kan og vil ændre adgangskoden, såfremt der er risiko for, at den er kompromitteret eller anvendes i strid med disse Vilkår.

4.1.4 Under registreringen angiver du din e-mailadresse, som dit brugernavn. Brugernavnet må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som “Gæst”, “Admin” og lignende eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til. Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusive immaterielle rettigheder) tilhørende tredjemand og/eller disse Vilkår.

4.1.5 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar, at suspendere eller ændre din konto, hvis du handler i strid med disse Vilkår eller gældende lovgivning. Ved suspendering af din profil har du ikke adgang til Tjenesterne på Hjemmesiden, som forudsætter din oprettelse og/eller login som Registreret Bruger.

4.2 ADGANG TIL AT BRUGE TJENESTERNE PÅ HJEMMESIDEN

4.2.1 Så længe du gyldigt er registreret som Registreret Bruger, og overholder nærværende Vilkår, giver vi dig en begrænset, global og ikke-eksklusiv licens til at bruge Hjemmesiden og Tjenesterne til brug for din virksomhed med udlejning af ejendomme og ejendomsadministration. Du må ikke anvende Hjemmesiden eller Tjenesterne til andre formål, herunder til linkning til Tjenesterne eller gennemførelse af test.

4.2.2 Vi forbeholder os retten til at nedlægge Hjemmesiden og Tjenesterne uden varsel (se nedenfor). Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af Hjemmesiden og Tjenesterne til brugere, der er registreret hos os.

4.2.3 Du er ansvarlig for, at alle personer, der har adgang Hjemmesiden og Tjenesterne via din internetforbindelse eller konto hos os, er gjort opmærksomme på – og har accepteret brugen af – disse Vilkår, og at de overholder dem. Vi ifalder ikke ansvar, såfremt din konto er anvendt af andre. Du kan altid ændre dit brugernavn, adgangskode og præferencer samt slette din konto og de brugeradgange, som er tilknyttet kontoen.

4.2.4 Vi kan vise indhold, der ikke tilhører os. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den person, der har stillet det til rådighed for os. Vi har til enhver tid ret til at gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores politikker, og vi kan fjerne eller nægte at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt eller overtræder vores politikker, herunder disse Vilkår. Dette betyder ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indhold vist på Hjemmesiden.

4.2.5 Når du bruger Tjenesterne på Hjemmesiden, accepterer du, at vi kan sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser via din konto.

4.2.6 Vores tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

4.2.7 Tjenesterne på Hjemmesiden er licenseret og ikke solgt. Dette betyder, at disse Vilkår ikke giver dig nogen ejendomsret til Tjenesterne på Hjemmesiden.

4.2.8 Du skal til enhver tid overholde alle tekniske begrænsninger for Tjenesterne på Hjemmesiden, såfremt disse kun giver dig mulighed for at anvende Tjenesterne på bestemte måder.

4.2.9 Du må ikke:

 • anvende Tjenesterne til andre formål end tilladt i disse Vilkår,
 • bryde de tekniske begrænsninger på Hjemmesiden,
 • uretmæssigt slette, dekompilere, reverse engineer, reverse compile, ændre, oversætte eller udføre nogen lignende ændring (medmindre, og kun i det omfang, præceptiv dansk lovgivning udtrykkeligt tillader dette),
 • sælge, udleje, lease, distribuere, sublicensere, overføre eller udlåne Tjenesterne på Hjemmesiden til tredjemand, eller
 • fjerne, ændre eller tilføje angivelser af vores ophavsret, Varemærker og/eller ejendomsrettigheder (herunder angivelser på fysiske medier), eller
 • oprette brugere ved brug af falsk information eller information, der ikke tilhører din virksomhed.

4.2.10 Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, forbeholdes.

4.3 BRUGERENS BIDRAG

4.3.1 Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for betaling eller honorering.

4.3.2 Vi er upartiske og agerer blot som informationsformidler.

4.3.3 Du må ikke publicere Bidrag vedrørende personer, virksomheder eller organisationer, som du ikke har en tilknytning til.

4.4 OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE REGLER M.V.

4.4.1 Du skal, for egen regning, overholde alle regler, lovbestemmelser, myndighedsbeslutninger og ordrer fra en offentlig myndighed, og som finder anvendelse på disse Vilkår.

4.4.2 Du skal omgående rapportere alle formodede og reelle problemer, fejl, uhensigtsmæssigheder osv. skriftligt til os.

4.4.3 Du er ansvarlig for indholdet af eget Bidrag og indestår for, at indholdet af de Bidrag, du publicerer på Hjemmesiden er korrekte (hvor der angives fakta) og oprigtigt (i tilfælde af holdninger).

4.4.4 Bidrag skal vedrøre en person, virksomhed eller organisation, som du har en berettiget tilknytning til som følge af status som lejer, udlejer, fremlejer, boligformidling eller lignende eller på anden vis kan dokumentere. Du må ikke publicere Bidrag på Hjemmesiden, som har markedsføringsmæssig karakter eller formål, eller som er vildledende, krænkende, skadevoldende, krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder, er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning, strider mod disse Vilkår, har et illoyalt formål og/eller indhold eller kan forvolde skade (inklusive computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling).

4.4.5 Du indestår i enhver sammenhæng for dit eget Bidrags lovlighed og overholdelse af disse Vilkår. Hvis vi modtager underretning eller på anden vis konstaterer, at et Bidrag krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder og/eller disse Vilkår, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi – afhængig af krænkelsens karakter – vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere den Registrerede Bruger om sletningen og baggrunden herfor.

4.4.6 Du giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af, at et Bidrag krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder og/eller disse Vilkår.

4.4.7 Du forpligtiger dig til at skadesløsholde os for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af din overtrædelse af disse Vilkår eller gældende lovgivning og for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger.

4.4.8 Vi kan til enhver tid afkræve dig information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i Bidraget.

4.5 MISBRUG

4.5.1 Du må ikke:

 • udføre handlinger på Hjemmesiden eller Tjenesterne, der er i strid med disse Vilkår,
 • slå uautoriseret kommerciel kommunikation (herunder spam) op på Hjemmesiden,
 • overføre vira eller anden ondsindet kode,
 • anmode om en andens loginoplysninger eller åbne en andens konto,
 • mobbe, intimidere eller chikanere andre brugere,
 • slå indhold op som er hadefuldt, truende eller tilskynder til vold eller indeholder umotiveret vold,
 • bruge Hjemmesiden og Tjenesterne til at gøre noget ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende,
 • offentliggøre, sælge, udleje, lease, distribuere, give i underlicens, overføre, printe eller låne oplysninger eller data publiceret på Hjemmesiden, med mindre sådanne data tilhører og omhandler dig, eller
 • fremme eller opmuntre til overtrædelse af denne erklæring eller vores politikker.

4.5.2 Kontakt support@rentdesk.dk, hvis du har mistanke om misbrug af din konto på Hjemmesiden. Vi dækker ikke tab på din konto udover tab, som kan kræves erstattet i henhold til gældende lov.

4.5.3 Hvis du får problemer eller finder anstødeligt indhold på Hjemmesiden skal du straks kontakte os.

4.6 SLETNING MV.

4.6.1 Du kan til enhver tid slette din konto vha. hjælp af Hjemmesidens funktionalitet.

4.6.2 Hvis du vælger at slette din konto, vil din konto blive slettet hurtigst muligt herefter.

4.6.3 Du kan til enhver tid inden sletning af din konto vælge at eksportere alle bidragene der tilhører din konto vha. hjælp af Hjemmesidens funktionalitet.

4.6.4 Vi kan slette din konto eller på anden måde begrænse din adgang til Tjenesterne på Hjemmesiden øjeblikkeligt og uden varsel samt fjerne og kassere ethvert Bidrag eller indhold, såfremt du begår en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår.

4.7 INFORMATIONER AFGIVET AF TREDJEMAND

4.7.1 De links, der er tilgængelige på Hjemmesiden, er kun til din orientering. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af os, og vi bærer derfor intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller indholdet af links til sådanne hjemmesider. Vi tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At vi stiller et link til rådighed på Hjemmesiden betyder ikke, at vi har godkendt indholdet på den aktuelle hjemmeside.

4.8 OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

4.8.1 Alle rettigheder (herunder alle immaterielle rettigheder, som varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugs-modelrettigheder, knowhow mv.) til Hjemmesiden, Bidrag og Tjenesterne, tilhører uden begrænsning os eller vores leverandører. Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Hjemmesiden tilhører enten os eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra os.

4.8.2 Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Hjemmesiden eller Bidrag eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, Bidrag eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.

4.8.3 Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede uddrag til eget personligt brug, forudsat at der højst tages en kopi af en given oplysning.

4.8.4 Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til Hjemmesiden eller Tjenester (“Feedback”), kan vi frit og uden begrænsning anvende denne Feedback.

4.9 TILGÆNGELIGHED

4.9.1 Vi kan til enhver tid hindre eller lukke for din mulighed for at tilgå og bruge Tjenesterne på Hjemmesiden af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Hvis vi gør dette, vil du ikke længere have mulighed for at oprette en konto hos os eller bruge Tjenesterne.

4.10 ÆNDRINGER AF TJENESTERNE PÅ HJEMMESIDEN

4.10.1 Vi forbeholder sig ret til løbende at ændre eller midlertidigt eller permanent nedlægge Tjenesterne på Hjemmesiden (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjemand for ændringer, midlertidige afbrydelser eller permanent nedlæggelse af Tjenesterne på Hjemmesiden.

4.10.2 Vi vil løbende ændre disse Vilkår. Vi vil anse de ændrede Vilkår for accepteret ved brug af Tjenesterne på Hjemmesiden efter ændringerne er publiceret på Hjemmesiden.

4.11 SUPPORT

4.11.1 Vi yder support til den Registrerede Bruger indenfor Normal Åbningstid. Support inkluderer e-mail- og chatsupport samt telefonisk support.

4.12 INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

4.12.1 Cookies: Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hjemmesiden. Vi indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Tjenesterne på Hjemmesiden på to måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af Tjenesterne på Hjemmesiden. Vores behandling af cookies sker som angivet i vores Cookiepolitik.

4.12.2 Persondata: Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Hjemmesiden. Vores behandling af personlige oplysninger sker under iagttagelse af persondataloven samt vores Privacy Policy.

4.13 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

4.13.1 Tjenesterne på Hjemmesiden og Bidrag er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.

4.13.2 Tjenesterne på Hjemmesiden og Bidrag stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende Tjenesterne på Hjemmesiden eller Bidrag. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller oplysninger på Hjemmesiden og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidrag. Vi kan i alle tilfælde, til en hver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Hjemmesiden. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane.

4.13.3 Vi er ikke ansvarlige for indholdet af Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusive Bidrag, som er redigeret af os. Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

4.13.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på Hjemmesiden har alene vejledende karakter. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Hjemmesiden. Anvendelsen af Hjemmesiden er i enhver henseende udelukkende dit ansvar. Vi er ikke ansvarlige for Hjemmesidens tilgængelighed.

4.13.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Tjenesterne på Hjemmesiden eller Bidrag, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar for brug af genererede lejekontrakter og garanterer ikke for lejekontrakternes lovlighed. Brugeren har selv ansvaret for at sikre sig, at kontrakten er korrekt udfyldt og lovligt udformet.

4.13.6 Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning. Vi er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af os.

4.13.7 Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

4.13.8 De i disse Vilkår angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

4.13.9 Vi yder ingen rådgivning om udarbejdelse af lejekontrakter og påtager sig som følge deraf ingen rådgiveransvar. Svar på spørgsmål til selve systemets funktionalitet vil aldrig være rådgivning om lejekontraktens udarbejdelse, indhold eller lovlighed, men udelukkende support om brug af Tjenesterne på Hjemmesiden.

4.14 KLAGER
Oplever du fejl eller mangler ved Tjenesterne på Hjemmesiden er du altid velkommen til at kontakte os på support@rentdesk.dk, så vi kan finde frem til en tilfredsstillende løsning.

5 VILKÅR FOR PRIVATPERSONER

5.1 TJENESTERNE PÅ HJEMMESIDEN

5.1.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Tjenesterne på Hjemmesiden skal du være mindst 18 år gammel. Du skal desuden oprette en konto og registrere dig som bruger (herefter “Registreret Bruger”) Du erklærer og garanterer, at du kan indgå en aftale herom med os, når du registrer dig som bruger.

5.1.2 Det er kun tilladt at oprette én konto pr. person på Hjemmesiden.

5.1.3 For at blive Registreret Bruger skal du angive en adgangskode. Du vælger selv din adgangskode, som skal benyttes sammen med dit brugernavn, når du logger på Hjemmesiden. Adgangskoden er personlig, fortrolig og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at adgangskoden ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at adgangskoden er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi kan og vil ændre adgangskoden, såfremt der er risiko for, at den er kompromitteret eller anvendes i strid med disse Vilkår.

5.1.4 Under registreringen angiver du din e-mailadresse, som dit brugernavn. Brugernavnet må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som “Gæst”, “Admin” og lignende eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til. Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusive immaterielle rettigheder) tilhørende tredjemand og/eller disse Vilkår.

5.1.5 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar at suspendere eller ændre din konto, hvis du handler i strid med disse Vilkår eller gældende lovgivning. Ved suspendering af din profil har du ikke adgang til Tjenesterne på Hjemmesiden, som forudsætter din oprettelse og/eller login som Registreret Bruger.

5.2 ADGANG TIL AT BRUGE TJENESTERNE PÅ HJEMMESIDEN

5.2.1 Så længe du gyldigt er registreret som Registreret Bruger, og overholder disse Vilkår, giver vi dig en begrænset, global og ikke-eksklusiv licens til at bruge Hjemmesiden og Tjenesterne til brug for din virksomhed med udlejning af din ejendom eller egen ejendomsadministration eller, hvis du er fremlejer, til brug for fremleje af dit lejemål. Du må ikke anvende Hjemmesiden og Tjenesterne til andre formål, herunder til linkning til Tjenesterne eller gennemførelse af test.

5.2.2 Du er ansvarlig for, at brugernavnet og adgangskoden forbliver fortrolige, samt for enhver aktivitet ved anvendelse af brugernavn og adgangskode. Vi ifalder ikke ansvar, såfremt din konto er anvendt af andre. Du kan altid ændre dit brugernavn, adgangskode og præferencer samt slette din konto.

5.2.3 Vi kan vise indhold, der ikke tilhører os. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den person, der har stillet det til rådighed for os. Vi har til enhver tid ret til at gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores politikker, og vi kan fjerne eller nægte at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt eller overtræder vores politikker. Dette betyder ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indhold vist på Hjemmesiden.

5.2.4 Når du bruger Tjenesterne på Hjemmesiden, accepterer du, at vi kan sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser via din konto.

5.2.5 Vores tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

5.2.6 Tjenesterne på Hjemmesiden er licenseret og ikke solgt. Dette betyder, at disse Vilkår ikke giver dig nogen ejendomsret til Tjenesterne på Hjemmesiden.

5.2.7 Du skal til enhver tid overholde alle tekniske begrænsninger for Tjenesterne på Hjemmesiden, såfremt disse kun giver dig mulighed for at anvende Tjenesterne på bestemte måder.

5.2.8 Du må ikke:

 • anvende Tjenesterne til andre formål end tillladt i disse Vilkår,
 • bryde de tekniske begrænsninger på Hjemmesiden,
 • uretmæssigt slette, dekompilere, reverse engineer, reverse compile, ændre, oversætte eller udføre nogen lignende ændring (medmindre, og kun i det omfang præceptiv dansk lovgivning udtrykkeligt tillader dette),
 • sælge, udleje, lease, distribuere, sublicensere, overføre eller udlåne Tjenesterne på Hjemmesiden til tredjemand, eller
 • fjerne, ændre eller tilføje angivelser af vores ophavsret, Varemærker og/eller ejendomsrettigheder (herunder angivelser på fysiske medier), eller
 • oprette brugere ved brug af falsk information eller information, der ikke tilhører dig.

5.2.9 Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, forbeholdes.

5.3 BRUGERENS BIDRAG

5.3.1 Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for betaling eller honorering.

5.3.2 Vi er upartiske og agerer blot som informationsformidler.

5.3.3 Du må ikke publicere Bidrag vedrørende personer, virksomheder eller organisationer, som du ikke har en tilknytning til.

5.4 OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE REGLER M.V.

5.4.1 Du skal, for egen regning, overholde alle regler, lovbestemmelser, myndighedsbeslutninger og ordrer fra en offentlig myndighed, og som finder anvendelse på disse Vilkår.

5.4.2 Du skal omgående rapportere alle formodede og reelle problemer, fejl, uhensigtsmæssigheder osv. skriftligt til os.

5.4.3 Du er ansvarlig for indholdet af eget Bidrag og indestår for, at indholdet af de Bidrag, du publicerer på Hjemmesiden er korrekte (hvor der angives fakta) og oprigtigt (i tilfælde af holdninger).

5.4.4 Bidrag skal vedrøre en person, virksomhed eller organisation, som du har en berettiget tilknytning til som følge af status som lejer, udlejer, fremlejer, boligformidling eller lignende eller på anden vis kan dokumentere. Du må ikke publicere Bidrag på Hjemmesiden, som har markedsføringsmæssig karakter eller formål, eller som er vildledende, krænkende, skadevoldende, krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder, er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning, strider mod disse Vilkår, har et illoyalt formål og/eller indhold eller kan forvolde skade (inklusive computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling).

5.4.5 Du indestår i enhver sammenhæng for dit eget Bidrags lovlighed og overholdelse af disse Vilkår. Hvis vi modtager underretning eller på anden vis konstaterer, at et Bidrag krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder og/eller disse Vilkår, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi – afhængig af krænkelsens karakter – vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere den Registrerede Bruger om sletningen og baggrunden herfor.

5.4.6 Du giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af, at et Bidrag krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder og/eller disse Vilkår.

5.4.7 Du forpligtiger dig til at skadesløsholde os for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af din overtrædelse af disse Vilkår eller gældende lovgivning og for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger.

5.4.8 Vi kan til enhver tid afkræve dig information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i Bidraget.

5.5 MISBRUG

5.5.1 Du må ikke:

 • udføre handlinger på Hjemmesiden eller Tjenesterne, der er i strid med disse Vilkår,
 • slå uautoriseret kommerciel kommunikation (herunder spam) op på Hjemmesiden,
 • overføre vira eller anden ondsindet kode,
 • anmode om en andens loginoplysninger eller åbne en andens konto,
 • mobbe, intimidere eller chikanere andre brugere,
 • slå indhold op som er hadefuldt, truende eller tilskynder til vold eller indeholder umotiveret vold,
 • bruge Hjemmesiden og Tjenesterne til at gøre noget ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende,
 • offentliggøre, sælge, udleje, lease, distribuere, give i underlicens, overføre, printe eller låne oplysninger eller data publiceret på Hjemmesiden, med mindre sådanne data tilhører og omhandler dig, eller
 • fremme eller opmuntre til overtrædelse af denne erklæring eller vores politikker.

5.5.2 Kontakt support@rentdesk.dk, hvis du har mistanke om misbrug af din konto eller bankoplysninger på Hjemmesiden. Vi dækker ikke tab på din konto udover tab, som kan kræves erstattet i henhold til gældende lov.

5.5.3 Hvis du får problemer eller finder anstødeligt indhold på Hjemmesiden skal du straks kontakte os.

5.6 SLETNING MV.

5.6.1 Du kan til enhver tid eller slette din konto vha. hjælp af Hjemmesiden funktionalitet.

5.6.2 Hvis du vælger at slette din konto, vil din konto blive slettet hurtigst muligt herefter.

5.6.3 Du kan til enhver tid inden sletning af din konto vælge at eksportere alle bidragene der tilhører din konto vha. hjælp af Hjemmesidens funktionalitet.

5.6.4 Vi kan slette din konto eller på anden måde begrænse din adgang til Tjenesterne på Hjemmesiden øjeblikkeligt og uden varsel samt fjerne og kassere ethvert Bidrag eller indhold, såfremt du begår en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår.

5.7 INFORMATIONER AFGIVET AF TREDJEMAND

5.7.1 De links, der er tilgængelige på Hjemmesiden, er kun til din orientering. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af os, og vi bærer derfor intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller indholdet af links til sådanne hjemmesider. Vi tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At vi stiller et link til rådighed på Hjemmesiden betyder ikke, at vi har godkendt indholdet på den aktuelle hjemmeside.

5.8 OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

5.8.1 Alle rettigheder (herunder alle immaterielle rettigheder, som varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugs-modelrettigheder, knowhow mv.) til Hjemmesiden, Bidrag og Tjenesterne, tilhører uden begrænsning os eller vores leverandører. Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Hjemmesiden tilhører enten os eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra os.

5.8.2 Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Hjemmesiden eller Bidrag eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, Bidrag eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.

5.8.3 Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede uddrag til eget personligt brug, forudsat at der højst tages en kopi af en given oplysning.

5.8.4 Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til Hjemmesiden eller Tjenester (“Feedback”), kan vi frit og uden begrænsning anvende denne Feedback.

5.9 TILGÆNGELIGHED

5.9.1 I tilfælde af ethvert brud på disse Vilkår, kan vi hindre din mulighed for at tilgå og bruge Tjenesterne på Hjemmesiden uden ansvar. I andre tilfælde vil vi give dig et varsel på 30 dage. Hvis vi hindrer din mulighed for tilgå og bruge Tjenesterne på Hjemmesiden, vil du ikke længere have mulighed for at oprette en konto hos os.

5.10 ÆNDRINGER AF TJENESTERNE PÅ HJEMMESIDEN

5.10.1 Vi vil løbende ændre disse Vilkår. Hvis en ændring er til skade for dig, vil vi give dig et forudgående varsel på 30 dage. I denne periode har du mulighed for – uden varsel – at opsige disse Vilkår. Vi vil anse de ændrede Vilkår for accepteret ved brug af Tjenesterne på Hjemmesiden efter ændringerne er publiceret på Hjemmesiden og i sidstnævnte tilfælde, efter udløbet af varslingsperioden.

5.11 SUPPORT

5.11.1 Vi yder support til den Registrerede Bruger indenfor Normal Åbningstid. Support inkluderer e-mail- og chatsupport samt telefonisk support.

5.12 INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

5.12.1 Cookies: Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hjemmesiden. Vi indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Tjenesterne på Hjemmesiden på to måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af Tjenesterne på Hjemmesiden. Vores behandling af cookies sker som angivet i vores Cookiepolitik.

5.12.2 Persondata: Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Hjemmesiden. Vores behandling af personlige oplysninger sker under iagttagelse af persondataloven samt vores Privacy Policy.

5.13 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

5.13.1 Tjenesterne på Hjemmesiden og Bidrag er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.

5.13.2 Tjenesterne på Hjemmesiden og Bidrag stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende Tjenesterne på Hjemmesiden eller Bidrag. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller oplysninger på Hjemmesiden og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidrag.

5.13.3 Vi er ikke ansvarlige for indholdet af Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusive Bidrag, som er redigeret af os. Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

5.13.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på Hjemmesiden har alene vejledende karakter. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Hjemmesiden. Anvendelsen af Hjemmesiden er i enhver henseende udelukkende dit ansvar.

5.13.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Tjenesterne på Hjemmesiden eller Bidrag, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar for brug af genererede lejekontrakter og garanterer ikke for lejekontrakternes lovlighed. Brugeren har selv ansvaret for at sikre sig, at kontrakten er korrekt udfyldt og lovligt udformet.

5.13.6 Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning. Vi er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af os.

5.13.7 Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

5.13.8 De i disse Vilkår angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

5.13.9 Vi yder ingen rådgivning om udarbejdelse af lejekontrakter og påtager sig som følge deraf ingen rådgiveransvar. Svar på spørgsmål til selve systemets funktionalitet vil aldrig være rådgivning om lejekontraktens udarbejdelse, indhold eller lovlighed, men udelukkende support om brug af Tjenesterne på Hjemmesiden.

5.14 FORBRUGERKLAGER

5.14.1 Oplever du fejl eller mangler ved Tjenesterne på Hjemmesiden er du altid velkommen til at kontakte os på support@rentdesk.dk, så vi kan finde frem til en tilfredsstillende løsning.

5.14.2 Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, er vi i henhold til Forbrugerklageloven pr. 1 oktober 2015, omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan:
Center for Klageløsning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att.: Center for klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

5.14.3 Forbrugerklager over os indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

6 GENERELLE OPLYSNINGER

6.1 Forrang. Disse Vilkår regulerer din brug af Tjenesterne på Hjemmesiden og går forud for alle tidligere aftaler.

6.2 Ændring. Vilkårene kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Parterne.

6.3 Information. Parterne er forpligtet til at informere hinanden uden unødig forsinkelse om ændringer af organisatorisk eller økonomisk karakter, der kan få betydning for disse Vilkår.

6.4 Force majeure. Ingen af Parterne er ansvarlig for nogen handling eller undladelse af at træffe foranstaltninger, i det omfang, sådan handling eller et sådant svigt begrundes i årsager udenfor en Parts rimelig kontrol, herunder, og uden begrænsning, i tilfælde af krig, uroligheder, force majeure, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse (enten helt eller delvist), forstyrrelser i det offentlige telenet, forstyrrelser af kundens internetforbindelse eller lignende begivenheder, men kun hvis den pågældende Part ikke kunne have forudset begivenheden på tidspunktet for antagelsen af forpligtelsen. Så længe en sådan begivenhed effektivt forhindrer en Part i at udføre den pågældende forpligtelse, skal denne suspenderes, indtil der ikke længere eksisterer en sådan forhindring.

6.5 Eksport/Import. Du er enig i, at Tjenesterne på Hjemmesiden og/eller Bidrag kan være underlagt eksportkontrol og importkontrol i ethvert land, hvor sådanne oplysninger kan benyttes. Du accepterer kun at eksportere, reeksportere eller importere sådanne oplysninger under overholdelse af sådanne love og kontroller. Du indvilliger yderligere i ikke at eksportere, reeksportere, transmittere eller på anden måde overføre Tjenesterne på Hjemmesiden eller Bidrag til lande eller enkeltpersoner, og/eller enheder, hvor dette er forbudt af sådanne regler.

6.6 Meddelelser. Alle meddelelser i henhold til disse Vilkår skal afgives til den anden Part via e-mail. Vores kontaktoplysningerne fremgår af punkt 2.

6.7 Overdragelse. Vi er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår til tredjemand. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

6.8 Ugyldigt Vilkår. I tilfælde af at et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ugyldig, skal sådan ugyldighed ikke medføre ugyldighed af den resterende del af disse Vilkår.

6.9 Lovvalg. Disse Vilkår er underlagt dansk ret. Københavns Byret er værneting. De Forenede Nationers konvention om disse Vilkår om internationale løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse på disse Vilkår.

6.10 Fuldstændig aftale. Disse Vilkår udgør den fuldstændige og hele aftale af alle vilkår og betingelser mellem dig og os i forhold til Tjenesterne på Hjemmesiden og Bidrag.

Sidst opdateret den, 17. februar 2024