Persondatapolitik

1 Generelt

Denne politik beskriver, hvordan Rentdesk ApS, CVR-nr. 39951924, Vesterbrogade 149, 1620 København V (”Rentdesk”, ”vi”, ”vores”, ”os”) indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via vores hjemmeside www.rentdesk.dk eller app app.rentdesk.dk.

2 Dataansvarlig

2.1 Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler og behandler til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik (”Privacy Policy”).

2.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Privacy Policy, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder (som nærmere beskrevet i pkt. 8), kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Rentdesk ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
Danmark
T: +45 71 74 74 23
E: support@rentdesk.dk
W: www.rentdesk.dk
CVR: 39951924

3 Personoplysninger

3.1 Beskyttelse af dine personoplysninger har vores absolut højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

3.2 Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privacy Policy.

3.3 Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig. De personoplysninger, vi indsamler, kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

3.4 Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning.

4 Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

4.1 Ved besøg på www.rentdesk.dk og app.rentdesk.dk

4.1.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, dine browserindstillinger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies. Læs mere i vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside www.rentdesk.dk/cookies.

4.1.2 Formålet er at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, at give dig forslag til produkter, som vi tror, at du kan være interesseret i, på vores hjemmeside, og at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via Facebook og Google, samt at forbedre sikkerheden på vores side samt sikre vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af vores hjemmeside.

4.1.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

4.2 Ved tilmelding af nyhedsbrev

4.2.1 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. mobilnummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra os, kan du afmelde dig ved at logge ind på din konto og der redigere dine tilmeldinger.

4.2.2 Formålet er at kunne levere nyhedsbreve til dig, at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af ydelser, samt at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

4.2.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt art. 6, stk. 1, litra a, hvis vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke, samt databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

4.3 Ved registrering som bruger

4.3.1 Når du registrerer dig som bruger (enten som udlejer eller lejer) på vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og adresse. Hvis du som lejer ønsker vores hjælp til tilmelding af strøm mv., skal du oplyse dit registrerings- og kontonummer samt dit CPR-nummer. Vi registrerer herefter disse oplysninger.

4.3.2 Hvis du vælger at gennemføre en screening, hvor du giver en potentiel udlejer adgang til forskellige data (f.eks. telefonnummer og profilbillede), registrerer vi disse oplysninger, og vi giver dig adgang til MitID-verificering samt PSD2 Open Banking via Aiia. Sidstnævnte indebærer, at du som lejer får mulighed for at verificere dine lønudbetalinger for de sidste 3-6 måneder. En oversigt over lønudbetalingerne vil fremgå af din konto på vores hjemmeside, og du har desuden mulighed for at angive, hvis du har skiftet arbejde. Vi registrerer alle ovennævnte oplysninger. Vi gør i den forbindelse dig opmærksom på, at vi ikke er dataansvarlige for den behandling, som udbyderen af MitID-verificering samt PSD2 Open Banking via Aiia foretager.

4.3.3 Formålet er at kunne facilitere indgåelse af lejekontrakter for dig på vores hjemmeside, at tilmelde din betaling af leje til BS, at tilmelde dit lejemål hos et elselskab, samt at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af ydelser.

4.3.4 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt art. 6, stk. 1, litra a, hvis vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke, samt databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

5 Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

5.1 Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under pkt. 2.

5.2 Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

6 Samtykke

6.1 Vi vil anvende dine personoplysninger til ovennævnte formål, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil eller lovgivningen i øvrigt giver mulighed for, at vi behandler dine personoplysninger. Dit samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid ved at kontakte os.

7 Videregivelse af personoplysninger

7.1 Når du opretter en profil på vores hjemmeside, vil dine stamdata om dig: dit brugernavn og e-mailadresse (”Stamdata”) ikke være synlige for andre brugere af Rentdesk.

7.2 For andre oplysninger end Stamdata, kan du via din profil vælge hvilke oplysninger, der skal deles med udlejerne. Udlejerne får kun adgang til din profil (udover Stamdata), hvis du positivt har accepteret en anmodning om adgang til sådanne andre oplysninger. Har du accepteret videregivelse af dine andre oplysninger (andre oplysninger end Stamdata) til en udlejer, gives der adgang til ALLE oplysninger, som er slået op på din profil til sådan specifik udlejer. Øvrige oplysninger, som du selv ligger på hjemmesiden, gøres automatisk tilgængelige til de profiler, som du har accepteret videregivelse til, jf. ovenfor.

7.3 Hvis vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil vi foretage udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.4 Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til profilering.

8 Dine rettigheder

8.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.

8.2 Indsigtsretten

8.2.1 Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

8.2.2 Såfremt du retter henvendelse til os, oplyser vi, hvilke oplysninger vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilke formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Vi vil snarest besvare din begæring. Er din begæring ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, vil vi underrette dig om grunden hertil, samt om hvornår, en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

8.3 Retten til berigtigelse

8.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

8.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

8.3.3 Vi vil herefter sørge for at rette til svarende oplysninger, som vi måtte have registreret om dig. Du opfordres til selv – om muligt – at foretage rettelser af sådanne fejl. Indhold og oplysninger på vores hjemmesiden, som du selv angiver, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker, at du fremgår på hjemmesiden, er det således muligt at opdatere eller slette din profil ved at logge på din brugerprofil.

8.4 Retten til sletning

8.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

8.4.2 Du kan til enhver tid slette alle de oplysninger, du selv har indtastet på Hjemmesiden. Stamdata kan kun slettes i forbindelse med sletning af din konto, jf. nedenfor. Stamdata kan dog til enhver tid redigeres af dig via funktionaliteten herfor på Hjemmesiden.

8.4.3 Hvis du vælger at slette din konto hos os, vil lejekontrakter og alle andre oplysninger knyttet hertil automatisk blive slettet samtidig med sletningen af din konto hos os.

8.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

8.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.

8.6 Retten til dataportabilitet

8.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

8.7 Retten til indsigelse

8.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ikke længere behandle de pågældende personlige oplysninger. Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 4.

8.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

8.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, du har givet os samtykke til en given behandling af dine personoplysninger.

8.8.2 Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker dog ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tilbagekaldelsen af samtykket.

8.8.3 Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker som udgangspunkt ikke vores behandling af dine personoplysninger, der er baseret på andre behandlingsgrundlag end samtykke.

8.9 Retten til at klage

8.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

9 Databehandler

9.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet hosting, teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

9.2 Databehandling foretages som udgangspunkt indenfor den Europæiske Union.

9.3 Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organisation, at overførslen sker til et tredjeland, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland eller den internationale organisation er tilstrækkeligt (dvs. til ”sikre” tredjelande/organisationer) eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer, at overførslen af personoplysninger sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at personoplysninger er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-US Privacy Shieldaftalen eller under anvendelse af anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse.

9.4 Du accepterer, at vi også lader data, som du er dataansvarlig for, behandle af samme databehandler. Du giver ved accept af disse betingelser os fuldmagt til at give sådan instruktion til databehandleren, som er nødvendig for behandlingen af dataene i overensstemmelse med denne Privacy Policy og i øvrigt formålet med brugen af tjenesterne på hjemmesiden.

10 Sikkerhedsforanstaltninger

10.1 Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til høje sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

10.2 Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger på IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.

10.3 Vi anvender industristandarder som firewalls og autencitetsbeskyttelse til sikring af dine personoplysninger.

10.4 Hvis du sender personoplysninger på e-mail til os, skal du være opmærksom på, at afsendelsen ikke er sikker, hvis din e-mail ikke er krypteret.

11 Ændring af Privacy Policy

11.1 Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Privacy Policy med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af brugerne af tjenesterne hjemmesiden i forbindelse med brugernes login på deres konto. Vores nye Privacy Policy vil herefter være gældende for din brug af vores hjemmeside.

11.2 Den opdaterede Privacy Policy vil desuden være tilgængelig på vores hjemmeside.

Sidst opdateret den, 14. januar 2022